Walang kinalaman ang HIV sa akin?

Kung hindi ka gay o galing sa isang mahirap na barangay sa Africa, baka iniisip mo na walang kinalaman ang HIV sa yo. At dyan ka nagkakamali. Ang antas ng HIV infection ay umangat na sa Kanluran sa pamamagitan ng pagtatalik na walang proteksyon sa pagitan ng mga gay. Sa ilang mga bansa sa Europa, higit sa isang-katlo ng bagong impeksiyong natamo ay sa kababaihan. Higit sa 65,000 Amerikano at mga taga Kanlurang Europa ay naging positibo sa HIV nitong nakaraang taon, dagdag sa higit sa kalahating milyong taong namumuhay na may HIV sa Kanluran at Gitnang Europa, at higit sa isang milyong Amerikano ng positibo sa HIV. Sa mga nakaraang taon, napabuti ng “Antiretroviral therapy” (paggamot ng HIV) ang pagkakataong makaligtas sa AIDS ngunit hindi ito ang lunas- higit pa rito, hindi naipagkakaloob sa lahat ng tao ang antiretroviral therapy (paggamot ng HIV): ang pagkamatay mula sa AIDS ay na-triple sa Silangang Europa mula taong 2000 dahil sa kakulangan ng gamot, habang sa Kanlurang Europa at Norte America,, ang pagtaas ng antas ng kamatayan dahil sa aids ay bumagal na, salamat sa malawakang pamamahagi ng gamot.

Pag-iwas: Mas mabuting ligtas kaysa magsisi

Ikaw at ang iyong partner ay ligtas lamang habang nagtatalik, kung iiwasan ninyo ang bawat likido sa katawan (dugo, tabod, pre-cum, likido mula sa babae/ vaginal secretions). Dahil dito, kinakailangan talagang gumamit ng pisikal na harang, gaya ng kondom sa bawat pagkikipag-sex, dahil ang balat ng bibig, ari ng babae, ari ng lalaki at bibig ng puwit ay maselan at maaaring mayroong mga maliliit na hiwa o sugat na maaaring magsilbing bukas na pinto kung saan makakapasok ang impeksyong HIV-o iba pang impeksiyong STD.

Masamang Sugal

Siyempre, parating mas mabuti ang pag-iwas at pagtitiyak, pero may mga sitwasyon na may karagdagang peligro:

  • Kapag marami kang iba‘t ibang partner sa pagtatalik, mas nasa panganib kang magkaroon ng HIV.
  • Ang paggamit ng bawal na gamot at / o pag-inom ng alak at ibang alkohol ay ganap na nagpapabago ng iyong pang-unawa at maaaring kumilos ka na kakaiba sa gagawin mong normal kapag hindi ka lasing. Huwag lokohin ang sarili: nagyayari ito!
  • Nasa panganib ka kapag gumagamit ka ng mga droga o gamot sa pamamagitan ng ineksyon, kung ang ineksyon ay kinababahagi ng marami. Upang maging ligtas mula sa impeksyog HIV, kailangang gumamit ng bago t malinis na karayom at syringes/inkesyon sa bawat pag-iiniksyon.
  • Mas madali kang makakakuha ng impeksyong HIV kapag nakikilahok ka sa anal sex (pagtatalik sa puwi) dahil ang balat sa puwitan ay napakapino at maselan.
  • Kapag ikaw ay nakatira sa bansa kung saan ang antas ng impeksyonHIV ay mataas at ang akseso sa condom ay kulang, ang pinakamahusay na maaari mong gawin ay umiwas at huwag makipagtalik. Kung ito man ay mas madaling sabihin kaysa gawin, huwag sabihin na hindi ka nabigyan ng babala!

Sino ang makakakuha ng HIV?

Ang bawat tao ay maaaring makakuha ng impeksyong HIV, dahil hindi ito nangingilala. Walang humpay and paglago ng impeksyong HIV magmula ng 25 taong nakalipas, at umaapekto ito lalo na sa mga kabataan kaysa dati (halos kalahati ng mga tao na nahawaan ng nakaraang taon ay sa pagitan ng 15 at 24 taong gulang). Mas malamang kang makakontra ng impeksyong HIV kapag lumalahok ka sa pakikipagtalik na walang proteksyon (walang kondom) at pamamahagi ng karayom mula sa bawal na gamot. Hindi mababasa sa mukha ng isang tao ang HIV/AIDs, halos imposibleng malaman kung sino ang may sakit, kaya proteksyon ay palaging kinakailangan.

Hangga‘t walang lunas, ang pag-iwas at proteksyon ang mga susi sa pagtigil ng HIV

Sa kabuuran, isang karaniwang pabula: gumamit ng bagong condom sa bawat pagtatalki! Habang mabuti and pag-recyle sa ibang bagay, hindi ito mabuti kapag ang iyong kalusugan at kalusugan ng iyong partner ang nakataya.