Vad har HIV/AIDS med mig att göra?

Om du inte är homosexuell eller från en fattig, afrikansk by, kanske du tror att HIV inte har med dig att göra. Men då har du fel! HIV-infektionerna ökar i Västvärlden – viruset sprids genom oskyddat sex mellan heterosexuella. I en del europeiska länder är mer än en tredjedel av de nyligen infekterade kvinnor. Mer än 65,000 amerikaner och invånare i Västeuropa diagnostiserades som HIV-positiva förra året – vilket innebär att det nu än mer en halv miljon människor som lever med HIV i Väst- och Centraleuropa, och mer än en miljon i USA. Bromsmedicin har ökat antalet överlevande, men är inget botemedel – och är inte tillgängligt för alla. Dödsfall p.g.a. AIDS har tredubblats i Östeuropa sedan 2000 till följd av brist på medicinering, samtidigt som dödstalen har sjunkit i Västeuropa och Nordamerika tack vare tillgång till behandling.

Prevention: ta det säkra före det osäkra

När du har sex kommer du och din partner endast vara helt säkert skyddade om ni undviker kontakt med kroppsvätskor (blod, sperma – även försats – och slidsekret). På grund av detta är det absolut nödvändigt att använda en fysisk barriär, så som en kondom, under alla sexakter eftersom munnens hud, slidan, penis och anus är så känsliga att de lätt kan få små sår som blir som en öppen dörr för HIV-viruset. Eller andra könssjukdomar.

Risky business

Självklart lönar det sig alltid att skydda sig när det kommer till sex, men det finns några situationer som är extra riskfyllda:

 • Om du är intresserad av att ha flera sexpartner finns det en ökad risk att någon av dem kan vara HIV+ ökar.
 • Droganvändning och/eller för mycket alkohol påverkar ditt omdöme mer än du kanske tror och gör att du kan agera annorlunda än om du varit nykter. Lura inte dig själv: detta är ett faktum!
 • Att injicera droger innebär högre risk om du delar utrustning. För att vara skyddad från HIV-infektioner är nya, rena och sterila kanyler och sprutor nödvändiga vid varje injektion.
 • – Genom analsex är du mer utsatt för att få en infektion, eftersom anus har extremt känslig hud.
 • Om du lever i ett land med högt antal HIV-infektioner och med dålig tillgång på kondomer är det bästa du kan göra är att inte ha sex. Om det är realistiskt eller inte är en annan historia – men påstå inte att du inte har blivit varnad!

  Vem får HIV?

  Alla kan bli infekterade av HIV – virus diskriminerar inte. Infektionen har inte stannat upp att sprida sig på 25 år och detta påverkar unga mer och mer (nästan hälften av de som blev smittad förra året var mellan 15-24 år gamla). Oskyddat sex och att dela kanyler och sprutor gör att du blir mer utsatt för att bli infekterad. Eftersom HIV/AIDS inte står skrivet i pannan är det nästan omöjligt att veta vem som bär på viruset – alltså är skydd alltid nödvändigt.

  Tills det finns ett verkligt botemedel för AIDS är prevention och skydd nyckeln till att stoppa HIV.

  Tillsist, ett förnuftigt tips: använd en ny kondom varje gång du har sex! Återvinning är toppen, men inte när din och din partners hälsa kan stå på spel.